Mezun / Paydaş Görüşleri

Sevgili mezunlarımız/paydaşlarımız, görüşleriniz bizim için değerlidir. Eğitim öğretim ile ilgili ve genel görüş ve önerileriniz buradan yapabilirsiniz.. 

 

Mezun/paydaş görüş ve önerileri değerlendirme süreci şu şekildedir: 

1) Mezun/paydaş görüş ve önerileri mezunlarımız/paydaşlarımız tarafından sisteme iletilir. 

2) Mezun/paydaş görüş ve önerileri ilgili bölüm başkanlığına gönderilir.

3) Mezun/paydaş görüş ve önerileri bölüm kurulunda görüşülür ve karar alma sürecine dahil edilir.