Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt

TARİHÇESİ

        2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümü olarak faaliyete başlamıştır. Bölümde örgün ve ikinci öğretim kısımları aktiftir. 

EĞİTİM TÜRÜ

        Evrensel düşünce içinde üst düzey mesleki bilgi ve beceriye sahip olan, bu  mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak  paylaşımcı, yenilikçi ve üretken, etik değerlere bağlı hoşgörülü öğrenciler yetiştirmektir.

HEDEF

        Ülkemizin ve bölgemizin imkan ve ihtiyaçlarını esas alan, ulusal ve uluslar arası düzeyde diğer eğitim kurumları ile iş birliği içinde olan, değişim ve yeniliklere açık, her biriminde kaliteyi ilke edinmiş, alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip tercih edilen mezunlar yetiştiren, bir bölüm olmak.

KAZANILACAK DERECE

       Tıbbi Laboratuar Teknikerliği ön lisans diploması.

KABUL KOŞULLARI

        Tıbbi laboratuar programına; Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuar bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

        Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan başarılı olmak.

        Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

        Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı öğrencileri; Biyoloji, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 
 

MEZUNİYET KOŞULLARI

        Öğrenciler 120 AKTS karşılığı dersi tamamlamak zorundadır. Ayrıca 4.00 Üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması almalıdırlar.

Ders Muafiyeti;
        ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.


Yatay Geçiş;
        Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
        Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
 

Dikey Geçiş;
        Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir.

        Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Mezun İstihdam Olanakları

        Program mezunları özel ve kamu sektöründeki sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

        Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 şeklindedir.

        Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarı yıl sonu Sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır.

        Ayrıca bir yarı yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. 

BÖLÜM TANITIM SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt Tıbbi Hizmetler ve Teknikler pinar.kurt@gumushane.edu.tr 3609
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ihsanaydin@gumushane.edu.tr 3604
Öğr. Gör. Necmiye Bahar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler nbahar@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Zeynep Demir Tıbbi Hizmetler ve Teknikler zeynep@gumushane.edu.tr 3609

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

 

 

1. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

TDB 101

TÜRK DİLİ - I

Z

2

0

2

3

YDB 115

İNGİLİZCE - I

Z

3

0

3

3

AITB 191

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I

Z

2

0

2

3

TLT 105

ANATOMİ

Z

2

1

2,5

5

TLT 109

TIBBİ TERMİNOLOJİ

Z

2

0

2

3

TLT 107

LABORATUVAR ALETLERİ

Z

2

0

2

4

TLT 103

GENEL BİYOKİMYA

Z

3

0

3

5

TLT 101

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-1

Z

2

1

2,5

4

 

TOPLAM:

 

18

2

19

30

 

 

2. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

TDB102

TÜRK DİLİ - II

Z

2

0

2

2

YDB116

İNGİLİZCE - II

Z

2

0

2

2

AITB192

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - II

Z

2

0

2

2

TLT104

LABORATUAR KİMYASI

Z

2

0

2

4

TLT 108

HEMATOLOJİ

Z

2

0

2

3

TLT102

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-2

Z

2

1

2,5

4

TLT 106

FİZYOLOJİ

Z

2

0

2

2

STJ102

YAZ STAJI

Z

30 İŞ GÜNÜ

8

TLTSEC 102

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

2

0

2

3

 

TOPLAM:

 

18

2

19

30

1. ve 2. DÖNEM TOPLAMI:

 

36

4

38

60

 

SEÇMELİ DERSLER*

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ *
 • SİTOLOJİ *

 

S: Seçmeli, Z: Zorunlu dersleri göstermektedir.

 

 

           

3. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

TLT 205

İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER

Z

2

1

2,5

5

TLT 207

PARAZİTOLOJİ

Z

2

0

2

5

TLT 203

KLİNİK BİYOKİMYA

Z

2

0

2

4

TLT 201

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI - I

Z

2

6

5

8

TLTSEC 217

VİROLOJİ

S

2

0

2

2

TLTSEC 205

ÇEVRE SAĞLIĞI

S

2

0

2

2

TLTSEC 209

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

2

TLTSEC 207

DEONTOLOJİ VE TIBBİ ETİK

S

2

0

2

2

 

TOPLAM:

 

16

7

19,5

30

 

SEÇMELİ DERSLER*

 • LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
 • VİROLOJİ
 • ÇEVRE SAĞLIĞI
 • DEONTOLOJİ VE TIBBİ ETİK
 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 • STERİLİZASYONUN ESASLARI
 • BAKTERİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ
 • HORMON BİYOKİMYASI                                                                    

 

4. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

STATÜ

TEO.

UYG.

KREDİ

AKTS

TLT 204

İLKYARDIM

Z

2

0

2

3

TLT 206

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

Z

3

0

3

4

TLT 202

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI - II

Z

2

6

5

8

TLT 208

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Z

2

0

2

3

TLTSEC 202

BİLGİ VE İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

S

2

0

2

2

TLTSEC 226

HİSTOLOJİ

S

2

0

2

2

TLTSEC 206

MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER

S

2

0

2

4

TLTSEC 218

HASTA PSİKOLOJİSİ VE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

S

2

0

2

4

 

TOPLAM:

 

17

6

20

30

3. ve 4. DÖNEM TOPLAMI:

33

13

39,5

60

GENEL TOPLAM:

69

17

77,5

120

* Öğrenciler, 3. ve 4. yarıyıllarda yukarıda verilen ve her biri 2 kredi (3 AKTS) olan seçmeli ders listesinden dört tanesini seçeceklerdir.

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER*

 • HASTA PSİKOLOJİSİ VE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • HİSTOLOJİ
 • BİLGİ VE İŞLEM TEKNOLOJİLERİ
 • MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER
 • SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • MADDE BAĞIMLILIĞI