Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü

Gıda İşleme Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

TARİHÇE

Gıda İşleme Bölümü ve bölüme bağlı Gıda Teknolojisi ve Süt ve Ürünlerini İşleme Teknolojisi programlarının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 15.12.2009 tarih ve  18 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.02.2010 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Bölümümüz, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

TANITIM

Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı, hammaddelerin gıda sanayi üretim tesisine kabulünden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan zincir içinde, çeşitli konularda gıda teknikeri olarak görev alacak, donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda teknikerleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve biyolojik analizler yapan ve yorumlayan meslek elemanlarıdır. Gıda Teknolojisinden mezun olacak öğrenciler gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrollerini teorik ve pratik bilgilere sahip olur. Gıda sanayinde bu bilgi birikimi ile üretim, analiz laboratuvarları, kalite kontrol alanlarında gıda teknikeri olarak ve mevzuatın verdiği yetki ile sorumlu yönetici olarak gıda sektöründe bilgi birikimlerini aktarabilmektedir. Gıda Teknikeri, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir. Tekniker yönetime karşı sorumludur. Usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, sorumluk alır, başkaları ile işbirliği içinde çalışmalıdır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Gıda Teknolojisi Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

 • Laboratuvar çalışmalarında ve gıda işleme aşamalarında yasal sorumlulukların uygulanması, yasal hakların bilinmesi ve güncel yasal mevzuatı ve gıda güvenlik yönetim sistemlerini takip edilmek.
 • Deney tasarlama, deneyi uygulama, deney sonuçlarını ve verileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Laboratuvar ve iş yeri ekipmanlarını tanımak, yönetimini organize etmek, güvenli ve verimli çalışmayı uygulayabilme becerisine sahip olmak.
 • Güncel mesleki yayınları ve olayları Türkçe ve İngilizce olarak bilişim sistemlerini de kullanarak takip edebilmek ve çözüm aramak.
 • İş yerinde çalışma güvenliğini sağlayacak tedbirleri alabilecek, sorumluluk ve mesuliyetlerini iş güvenliği hukukuna göre yerine getirebilecek, kaza sonrası gerekli hukuki işlemleri yapabilmek.
 • Gıda üretimi ile çevre kirliliği arasında ilişki kurabilmek, çevre korumasına ve çevre sağlığına duyarlı insan olmak.
 • Daha iyi ve sadece rekabetçi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, yenilikçi ürün ve üretim yöntemleri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Et, süt, yağ, fermantasyon, alkollü ve alkolsüz içecek, donmuş gıda, konserve gıda, meyve-sebze, hububat, su ürünlerinin üretim, ambalajlama, dağıtım, depolama, gıda kalitesi, gıda güvenliği, gıdaların besin değerini ve ekonomik önemini anlama becerisine sahip olmak.
 • Matematik, fen, kimya, biyoloji gibi temel bilgileri uygulama becerisine sahip olmak, fikir ve düşüncelerini diğer bilim dalları ile araştırmaya yönelerek ilişkilendirmek.

ALINACAK ÜNVAN

Yüksekokulumuzun  Gıda  Teknolojisi  Programından  mezun  olan  öğrencilerimiz YÖK’ün 19.09.2012 ve 401976 sayılı yazısı ile Gıda Teknikeri ünvanı almaya hak kazanır.

KABUL KOŞULLARI

Öğrenci   Seçme   ve   Yerleştirme   Merkezi   (ÖSYM)   tarafından    yapılan   YGS-2 sınavından başarılı olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VE MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

MEZUN İSTİHDAMI

Gıda Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler gıdaların üretim, kalite ve pazarlama ile ilgili özel iş kollarında Gıda Teknikeri unvanı ile istihdam edilirler. Tarım İl Müdürlükleri ve Kalite Kontrol Şube Müdürlükleri gibi resmi iş yerlerinde çalışma şansına sahiptirler. Gıda sanayisinde, özel kuruluşlar bünyesinde gıda imalat aşamalarında, kimyasal ve mikrobiyolojik gıda analiz departmanlarında, gıda kontrol laboratuvarlarında iş bulabilmekte ve çalışabilmektedirler.

Mezunlarımız, gıda sanayii ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında gıda teknikeri olarak çalışabilir ya da gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev alabilir. Görev alabilecekleri kuruluşlardan bazıları şunlardır:

 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
 • Hıfzısıhha Enstitüsü,
 • Belediyeler,
 • İl Sağlık Müdürlükleri,
 • Su  Ürünleri  İle  Sebze  Ve  Meyve  Ürünlerinin  İşlendiği  ve  Depolandığı İşletmeler,
 • İçme, Kullanma, Sanayi Sularının, Et, Süt Ürünleri, Şekerli ve Unlu  Gıda Ürünlerinin Üretildiği İşletmelerin Kalite Kontrol Merkezleri,
 • Çevre Koruma Laboratuvarları ve
 • İlaç İşletmeleri.

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca;
Anadolu  Üniversitesi  Açıköğretim  İktisat  Fakültesi  veya  İşletme  Fakültesi  lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya,
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Mühendislik Fakültesi – Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetik, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Kimya ve Ziraat Mühendisliği lisans programlarına  dikey geçiş yapabilmektedir.

YÜKSEKOKULUMUZUN SOSYAL İMKANLARI

Tiyatro kulübü imkanları çerçevesinde senede üç defa dünya klasiklerinden tiyatrolar düzenlenmektedir. Halk oyunları kulübünün aktivitelerinde senede iki kere turnuvalara katılıp okulumuzu başarılı öğrenciler temsil etmektedir. Okulumuz voleybol, basketbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal imkanlara sahiptir.

YURT İMKANLARI

Okulumuz kampüs alanı içerisinde 130 kişilik bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçede ayrıca öğrencilerimizin kalabileceği özel yurtlar da mevcuttur.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Gıda İşleme Bölümü bayramurkek@gumushane.edu.tr 3602
Öğr. Gör. Rahman Kılıç Gıda İşleme Bölümü rahman@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Gıda İşleme Bölümü awsirat@gumushane.edu.tr 3612
Öğr. Gör. Hüseyin Ender Gürmeriç Gıda İşleme Bölümü hegurmeric@gumushane.edu.tr 3610
Öğr. Gör. Hüseyin Çelik Gıda İşleme Bölümü huseyin.celik@gumushane.edu.tr 3612