Sevgili öğrencilerimiz;

Meslek Yüksek okulumuzun  giriş katına dilek, şikayet ve öneri kutusu koyulmuştur. Bize iletmek istediğiniz dilek, şikayet ve önerilerinizi yazarak bu kutu içerisine atınız. Süreç şu şekilde işlemektedir:

Öğrencilerimiz veya personelimiz, dilek, şikayet ve önerileri ilgili kutuya atar.
Gelen dilek, şikayet ve öneri kutusu haftalık olarak fakülte yönetimi tarafından kontrol edilir.
Gelen dilek, şikayet ve öneriler dekanlık tarafından incelenir.
Dekanlıkça uygun görülen dilek, şikayet ve öneriler fakülte yönetim kurulu gündemine alınır.
Dilek, şikayet ve öneriler fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır, uygulanır ve uygulama sonuçları izlenir, gerekirse önlem alınır.