Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı
Yazı İşleri Memuru veya Görevlisi Görev Tanımı
Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı