Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta bayramurkek
Dahili 3602
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Rahman Kılıç

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta rahman
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat

Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta awsirat
Dahili 3612
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Hüseyin Ender Gürmeriç

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta hegurmeric
Dahili 3610
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Hüseyin Çelik

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta huseyin.celik
Dahili 3612
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Hikmet Akyol

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta hikmetakyol
Dahili 3616
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt

Unvan/Görev Öğr. Gör.
E-Posta Pkurt
Dahili 3609
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. İbrahim Kıymış

Unvan/Görev Öğr. Gör.
E-Posta ibrahimkiymis
Dahili 3616
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta melihguzel
Dahili 3608
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Rıfat Pir

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta rifat.pir
Dahili
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Ayşegül Yurtışığı

Unvan/Görev Öğr. Gör.
E-Posta aysegul.yurtisigi
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, YÜKSEKOKUL KURULU
E-Posta Pkurt
Dahili 3609
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta ihsanaydin
Dahili 3604
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Necmiye Bahar

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta nbahar
Dahili
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Zeynep Demir

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta zeynep
Dahili 3609
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Deniz Şahin

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta denizsahin
Dahili 3603
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Kemal Kurt

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kemalkurt
Dahili 3603
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Duygu Küçük Ağaç

Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta duygu.kucuk
Dahili 3609
Kişisel Bilgiler