Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Bölüm Başkanı, Müdür
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hikmet Akyol Bölüm Başkanı
Haydar Çubukçu
Yüksekokul Sekreteri
Raportör, Yüksekokul Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt Bölüm Baskani