Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel

Tarihçe

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne bağlı Aşçılık Programının açılması, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı'nın 26/01/2018 tarihli ve 75850160-101.03.01-E.7017 sayılı yazısına istinaden gerçekleşmiştir. Programımız, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı bitiren öğrencilere “Aşçı” unvanı verilir.

Kabul Koşulları

Aşçılık programı, lise eğitiminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek

lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile seçilmektedir. Program her yıl

yaklaşık, 30 öğrenci almaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Aşçılık Programından mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

• Aile ve Tüketici Bilimleri

• Beslenme ve Diyetetik

• Gastronomi

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Mezuniyet Koşulları

Aşçılık Programında okuyacak olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Ders Dağılım Çizelgesinde belirtilen ders yükünü başarıyla tamamlamaları ve staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Günümüzde aşçılar çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilmektedirler;

• Okul mutfağı,

• Hastane mutfakları,

• Fabrika mutfağı,

• Ordu mutfağı,

• İşyeri mutfağı,

• Yemek fabrikaları mutfağı,

• Otel mutfağı,

• Restoran mutfağı,

• Gemi mutfağı,

• Uçak mutfağı,

• Tren mutfağı,

• Otobüs mutfaklarında görev alabilirler.

Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece bu meslekte işsizlik probleminin yaşanma ihtimali

düşüktür.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri melihguzel@gumushane.edu.tr 3608
Öğr. Gör. Rıfat Pir Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri rifat.pir@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Ayşegül Yurtışığı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri aysegul.yurtisigi@gumushane.edu.tr

1. YARIYIL

       
DERSİN ADI
TEO.
UYG.
KREDİ
AKTS

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-l

2

0

2

2

 

TÜRK DİLİ-l

2

0

2

2

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE-I)

3

0

3

4

 

MUTFAK PLANLAMA

4

2

5

8

 

GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ

2

0

2

6

 

HİJYEN VE SANİTASYON

2

0

2

2

 

MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

 

MESLEKİ MATEMATİK

2

0

2

2

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

 

TOPLAM
21
2
22
30

 

 

 

2. YARIYIL

       

 

DERSİN ADI
TEO.
UYG.
KREDİ
AKTS

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-ll

2

0

2

2

 

TÜRK DİLİ-ll

2

0

2

3

 

YABANCI DİL-İNGİLİZCE-ll

2

0

4

3

 

MENÜ PLANLAMA

2

1

3

3

 

GIDA SAKLAMA TEKNOLOJİSİ

2

0

2

3

 

GIDA TEKNOLOJİSİ

3

1

2

4

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

3

0

3

3

 

MESLEKİ ETİK

2

0

2

3

 

HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-I

0

4

2

2

 

STAJ

0

0

0

4

 

TOPLAM
18
6
22
30

 

1. ve 2. DÖNEM TOPLAMI:
39
8
44
60

 

           

 

3. YARIYIL

       

 

DERSİN ADI
TEO.
UYG.
KREDİ
AKTS

 

BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ

3

0

3

3

 

SOĞUK MUTFAK

1

3

2,5

4

 

MUTFAK ÜRÜNLERİ

2

2

3

4

 

PASTANE ÜRÜNLERİ

2

2

3

4

 

YÖRESEL MUTFAKLAR-I

2

2

3

4

 

PİŞİRME YÖNTEMLERİ 

2

2

3

3

 

GIDA MEVZUATI VE İŞ HUKUKU

3

0

3

3

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

3

 

HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-II

0

4

2

2

 

TOPLAM
17
15
24,5
30

 

 

4. YARIYIL

       

 

DERSİN ADI
TEO.
UYG.
KREDİ
AKTS

 

İŞLETME YÖNETİMİ

3

0

3

3

 

MUTFAK ÇEŞİTLERİ

3

3

4,5

5

 

DÜNYA MUTFAKLARI

4

4

6

4

 

ZİYAFET MUTFAĞI

2

2

3

3

 

YÖRESEL MUTFAKLAR-II

2

2

3

3

 

YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ

2

2

3

3

 

GIDA KATKI MADDELERİ

2

0

2

3

 

HAFTALIK İŞ DENEYİMİ-III

0

4

2

2

 

STAJ

0

0

0

4

 

TOPLAM
18
17
26,5
30

 

3. ve 4. DÖNEM TOPLAMI:
35
32
51
60

 

GENEL TOPLAM:
74
40
95
120

 

 

I. SEMESTER

       
COURSE
T
A
C
ECTS

 

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REPUBLIC I

2

0

2

2

 

TURKISH LANGUAGE I

2

0

2

2

 

FOREIGN LANGUAGE - I (ENGLISH)

3

0

3

4

 

KITCHEN PLANNING

4

2

5

8

 

GASTRONOMY AND HISTORY OF FOOD

2

0

2

6

 

HYGIENE AND SANITATION

2

0

2

2

 

BUSINESS ETHICS

2

0

2

2

 

BUSINESS MATHEMATICS

2

0

2

2

 

WORKER HEALTY AND SAFETY

2

0

2

2

 

TOTAL
21
2
22
30

 

 

II. SEMESTER

COURSE

 

 

 

T

 

 

 

A

 

 

 

C

 

 

 

ECTS

 

ATATÜRK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REPUBLIC II

2

0

2

2

 

TURKISH LANGUAGE II

2

0

2

3

 

FOREIGN LANGUAGE - II (ENGLISH)

2

0

4

3

 

MENU PLANNING

2

1

3

3

 

FOOD CONSERVATION TECHNOLOGY

2

0

2

3

 

FOOD TECHNOLOGY

3

1

2

4

 

QUALITY ASSURANCE SYSTEM

3

0

3

3

 

BUSINESS ETHICS

2

0

2

3

 

WORK EXPERIENCE I

0

4

2

2

 

TRAINING I

0

0

0

4

 

TOTAL
18
6
22
30

 

TOTAL OF I. AND II. SEMESTER:
39
8
44
60

 

 

III. SEMESTER

COURSE

 

 

 

T

 

 

 

A

 

 

 

C

 

 

 

ECTS

 

BASIC PRINCIPLES OF NUTRITION     

3

0

3

3

 

GARDE MANGER

1

3

2,5

4

 

CUISINE PRODUCTS

2

2

3

4

 

BAKERY PRODUCTS

2

2

3

4

 

LOCAL CUISINES-I

2

2

3

4

 

COOKING METHODS

2

2

3

3

 

FOOD LEGISLATION AND BUSINESS LAW

3

0

3

3

 

RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES

2

0

2

3

 

WORK EXPERIENCE II

0

4

2

2

 

TOTAL
17
15
24,5
30

 

 

IV. SEMESTER

       

 

COURSE
T
A
C
ECTS

 

BUSINESS ADMINISTRATION

3

0

3

3

 

KITCHEN TYPES

3

3

4,5

5

 

CUISINES OF WORLD

4

4

6

4

 

BANQUET CUISINE

2

2

3

3

 

LOCAL CUISINES-II

2

2

3

3

 

FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT

2

2

3

3

 

FOOD INGREDIENTS

2

0

2

3

 

TRAINING II

0

0

0

4

 

WORK EXPERIENCE III

0

4

2

2

 

TOTAL
18
17
26,5
30

 

TOTAL OF III. AND IV. SEMESTER:
35
32
51
60

 

THE OVERALL TOTAL:
74
40
95
120