Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Veterinerlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Deniz Şahin

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

TARİHÇE

Veterinerlik Bölümüne bağlı Veteriner Sağlık ve Laborantlık Programının açılması, Gümüşhane Üniversitesi’nin 15.12.2009 tarih ve 18 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.02.2010 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Programımız, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

ALINACAK ÜNVAN

Yüksekokulumuzun Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz YÖK’ün 19.09.2012 ve 401976 sayılı yazısı ile Sağlık Teknikeri ünvanı almaya hak kazanır.

KABUL KOŞULLARI

Programımız YGS 2 puanıyla kazanılmaktadır. Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veterinerlik lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

MEZUN İSTİHDAMI

Bölüm mezunları, çalışma hayatında iki mesleğe birden sahip olmaktadırlar. Laborantlık bolümü ile normal hastanelerde ve özel laboratuarlarda laborant unvanı ile çalışabilmektedirler. Veteriner bölümü ile Tarım Bakanlığı’na bağlı hayvan sağlığı ile ilgili şube müdürlüklerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, hayvancılık araştırma enstitülerinde, koruma kontrol laboratuarlarında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı hayvancılık bölümlerinde, il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, Çevre ve Orman Bakanlığının yaban hayatını koruma ve hayvanat bahçelerinde, hayvan hastalıkları ile ilgili özel laboratuarlarda, özel hayvancılık işletmelerinde, gümrüklerde, et balık kurumlarında, hayvancılıkla ilgili birliklerde, hipodromlarda, sperma alma istasyonlarında, suni tohumlama uygulamalarında, hayvan hastaneleri ve özel veteriner kliniklerinde, pet shop, ilaç fabrika ve firmalarında, belediye mezbahalarında özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri

bulundukları bölgenin şartlarına uygun tarımsal üretim kollarında faaliyette gösteren iş kolları veya kendilerine ait tarımsal faaliyette de bulunabilmektedirler.

LABORATUVAR İMKANLARI

 • İmmünopatoloji Laboratuvarı
 • Cerrahi Laboratuvarı
 • Anatomi Laboratuvarı
 • Fen ve Gıda Laboratuvarı

YÜKSEKOKULUMUZUN SOSYAL İMKANLARI

Tiyatro kulübü imkanları çerçevesinde senede üç defa dünya klasiklerinden tiyatrolar düzenlenmektedir. Halk oyunları kulübünün aktivitelerinde senede iki kere turnuvalara katılıp okulumuzu başarılı öğrenciler temsil etmektedir. Okulumuz voleybol, basketbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal imkanlara sahiptir.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ VE FIRSATLARIMIZ

 1. Programda kadrolu bir adet Yrd. Doç. Dr. (Veteriner Patoloji Uzmanı), üç öğretim görevlisi bulunmaktadır.
 2. Öğretim elemanlarının genç, dinamik, saha deneyimleri olan ve kendini geliştiren ekibe sahip olmaları
 3. Laboratuvar imkanlarının üst düzeyde olmasının yanında ilçe, çevre kasaba köylerde çok sayıda modern hayvancılık işletmelerinin bulunması öğrencilerimiz için büyük bir fırsat teşkil eder.
 4. Bölgedeki işletmelerde uygulama yapma imkanı
 5. Kamu ve özel sektörde işe girebilme imkanının yüksek olması
 6. İstenildiğinde veteriner fakültesi ve biyoloji bölümüne devam edebilme imkanı bulunmaktadır.
 7. Kamu ve özel sektörde hayvancılık işletme ve ilgili alanlarda eğitim almış başka ara eleman bulunmaması
 8. Yukarıdaki belirtilen özelliklerden dolayı gerek özel gerekse de kamuda iş bulma imkanının geniş olması

YURT İMKANLARI

Okulumuz kampüs alanı içerisinde 130 kişilik bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçede ayrıca öğrencilerimizin kalabileceği özel yurtlar da mevcuttur.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Deniz Şahin Veterinerlik Bölümü denizsahin@gumushane.edu.tr 3603
Doç. Dr. Kemal Kurt Veterinerlik Bölümü kemalkurt@gumushane.edu.tr 3603
Öğr. Gör. Duygu Küçük Ağaç Veterinerlik Bölümü duygu.kucuk@gumushane.edu.tr 3609