Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

None
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Hikmet Akyol Mülkiyet Koruma ve Güvenlik hikmetakyol@gumushane.edu.tr 3616
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt Mülkiyet Koruma ve Güvenlik pinar.kurt@gumushane.edu.tr 3609
Öğr. Gör. İbrahim Kıymış Mülkiyet Koruma ve Güvenlik ibrahimkiymis@gumushane.edu.tr 3616