Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Müdür
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Kemal Kurt Doçent Dr.
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Bölüm Başkanı
Haydar Çubukçu
Yüksekokul Sekreteri
Raportör, Yüksekokul Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kurt Bölüm Başkanı