Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek
Müdür
bayramurkek@gumushane.edu.tr 3602
Kişisel Sayfa