Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI

TARİHÇE

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının açılması, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 05.04.2012 tarihli onayı ile gerçekleşmiştir. Programımız, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci öğretim şeklinde eğitim- öğretime başlamıştır.

ALINACAK ÜNVAN

Mezun olan öğrencilere TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER alanında ön lisans diploması verilmekte olup; mezunlar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri unvanını almaktadırlar.

KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS-6 sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ve Tarla Bitkileri gibi lisans programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

MEZUN İSTİHDAMI

Yüksekokulumuzun Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından mezun olan öğrenciler, tıbbi bitki ihraç eden firmalar, ilaç imal laboratuarları, büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde tıbbi bitki ve drog satışı yapılan özel işyerleri, güzellik salonlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca mezunlar Tıbbi ilaç, parfümeri, kozmetik vb. endüstri kollarında ve konu ile ilgili olan Bakanlıklarda ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Sözü edilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilirler. Mezunlarımız, Devlet kurumlarının ve özel sektörün Tıbbi ve Aromatik Bitki üretimi satışı yapan alanlarında kaliteli ara eleman eksikliklerini karşılamaktadırlar.

LABORATUVAR İMKANLARI

 1. Tohumluk Laboratuvarı
 2. İklim odası Laboratuvarı
 3. Fen ve Gıda Laboratuvarı
 4. Uygulama serası

YÜKSEKOKULUMUZUN SOSYAL İMKANLARI

Tiyatro kulübü imkanları çerçevesinde senede üç defa dünya klasiklerinden tiyatrolar düzenlenmektedir. Halk oyunları kulübünün aktivitelerinde senede iki kere turnuvalara katılıp okulumuzu başarılı öğrenciler temsil etmektedir. Okulumuz voleybol, basketbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal imkanlara sahiptir.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ VE FIRSATLARIMIZ

 1. Programda üç adet öğretim üyesi bir öğretim görevlisi bulunmaktadır.
 2. Öğretim elemanlarının genç, dinamik, saha deneyimleri olan ve kendini geliştiren ekibe sahip olmaları
 3. Laboratuvar  imkanlarının  yeterli  seviyede  olmasının  yanında  ilçe  ve  çevresinin  tıbbi  ve aromatik bitkiler açısında zengin olması öğrencilerimiz için büyük bir fırsat teşkil eder.
 4. Kamu ve özel sektörde işe girebilme imkanının yüksek olması
 5. Başarılı olunduğu takdirde Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ve Tarla Bitkileri gibi lisans programlarına devam edebilme imkanı bulunmaktadır.
 6. Kamu ve özel sektörde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim almış başka ara eleman bulunmaması
 7. Yukarıdaki belirtilen özelliklerden dolayı gerek özel gerekse de kamuda iş bulma imkanının geniş olması

YURT İMKANLARI

Okulumuz kampus alanı içerisinde 130 kişilik bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçede ayrıca öğrencilerimizin kalabileceği özel yurtlar da mevcuttur.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili