Tarihçe ve Tanıtım


             Yüksekokulumuz 2011–2012 Eğitim öğretim yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne bağlı olarak; Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik bitkiler Programı; Veterinerlik Bölümü’ne bağlı olarak; Laborant ve Veterinerlik Sağlık Programı, Gıda İşleme Programına bağlı olarak; Gıda Teknolojisi ve Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programları adları altında; 2 adet 60 öğrencilik (her biri 90 m2) derslik, 10 adet 40  öğrencilik (her biri 45 m2) derslik, 1 adet 50 m2 kütüphane, 1adet 90 m2 bilgisayar laboratuvarı, 150m2’lik 1 adet konferans salonu (ses düzeni, koltukları ve sahne düzenlemesi yapılmış haliyle ), 1 adet 90 m2 eksikleri büyük ölçüde tamamlanmış genel amaçlı Fen Laboratuvarı, 45 m2’lik Anatomi Laboratuvarı ve 45 m2’lik Tohumluk Laboratuvarı ile eğitime devam etmektedir.

            Personel olarak; yüksekokulumuz 4 öğretim üyesi, 13 öğretim görevlisi, 2 okutman, 1 Yüksekokul Sekreteri, 2 Bilgisayar İşletmeni 1 kaloriferci ile faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca yüksekokulumuzda birinci sınıf ve önceki dönemlerin toplamı 341 öğrenci mevcuttur.

            Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğümüzce hizmet alımı yoluyla 2012 yılı için 8 güvenlik, 4 temizlik elamanı okulumuz adına alınmış olup, bu elemanlar 15.03.2012-31.01.2012 tarihi itibarı ile kurumumuzda çalışmaktadırlar.

Yüksekokulumuz, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında

1- Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

a) Organik Tarım Programı

b) Tıbbi ve Aromatik bitkiler Programı

2- Veterinerlik Bölümü

a)   Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

3- Gıda İşleme Bölümü

a) Gıda Teknolojisi Programı

ile öğretime devam etmektedir.

               Yüksekokulumuz, bağlı bulunduğu ilçenin iş adamları tarafından yaptırılmış; ancak tam manasıyla eksikleri tamamlanmamıştır. Buna rağmen yüksekokulumuz rektörlüğümüzün katkıları (derslik sıraları, bilgisayarlar, çalışma odaları donanımı, fotokopi, fax makineleri, telefonlar, kütüphane malzemeleri, bilgisayar laboratuvarı ve diğer laboratuvar malzemeleri, yemekhane masa sandalyeleri) ile açılmış ve 2009-2010 eğitim öğretim döneminde faaliyetine başlamıştır. İlçede yüksekokulumuz adına kurulmuş bir dernek olup bu dernek yetkilileri ile yapmış olduğumuz toplantılarda hep maddi imkânsızlıklar içinde olduklarını söyleyerek yeterince katkı sağlayamamaktadırlar. Yüksekokulumuzu yaptırma yaşatma derneği adı altında kurulan bu derneğin aktif hale getirilmesi kaçınılmazdır. Son zamanlarda iş adamlarımızın da yeterli desteğini görememekteyiz, ayrıca okulumuzdaki yapmayı planladığımız düzenlemelerle ilgili yapı onarım işlerinde yine rektörlümüzün desteğine ihtiyacımız vardır. 2010 Yılı içersinde işlemlerine başladığımız ve 2012 yılı içersinde teslim aldığımız arazi üzerinde bir an evvel yapılacak çalışmalar tarafımızdan belirlenecektir. Tarımsal anlamda düşündüğümüz projelerin gerçekleşmesi için birim olarak azami gayret sarf edilecektir. Bu bağlamda üniversitemiz yanı sıra Kaymakamlık Belediye Özel idare v.e kurumlara da ihtiyacımız vardır. Ayrıca Yüksekokulumuz derneğine 2011 yılı içersinde bağış yoluyla kazandırdığımız servis aracının hiçbir şekilde bakım işlemlerini yaptıramamakta ve yakıt sorunu yaşamaktayız.

            Yine Yüksekokulumuz kampus alanı içinde 132 öğrencilik bir yurt yapılmış ve yüksekokulumuza devr edilmiştir, bu gün itibarı ile bu yurtta sadece kız öğrenciler barınmakta erkek öğrenciler için böyle bir imkân bulunmamaktadır. Bu sorunun çözümü için acilen ayrı bir öğrenci yurduna ihtiyaç vardır.

            Belirtilen eksikliklerin giderilmesi durumunda, Yüksekokulumuz daha verimli olacaktır.