Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Bölüm Başkanı, Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Bölüm Başkanı
Haydar Çubukçu
Yüksekokul Sekreteri
Raportör, Yüksekokul Sekreteri