Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Bölüm Başkanı, Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Bölüm Başkanı
Haydar Çubukçu
Yüksekokul Sekreteri
Raportör, Yüksekokul Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı