Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Bölüm Başkanı, Müdür
Öğr. Gör. Deniz Şahin Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı