Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Bölüm Başkanı, Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı