Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Gıda İşleme Bölümü

Otellokanta ve İkram Hizmetleri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın

Veterinerlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Deniz Şahin