Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Müdür
Doç. Dr. Kemal Kurt Üye
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Deniz Şahin Üye