Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Deniz Şahin Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Kemal Kurt Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya Üye
Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel Bölüm Başkanı
Haydar Çubukçu
Yüksekokul Sekreteri
Raportör, Yüksekokul Sekreteri