Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat

Gıda İşleme Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ürkek

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Melih Güzel

Otellokanta ve İkram Hizmetleri

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aydın

Veterinerlik Bölümü

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Deniz Şahin