Okulumuzda görev yapan Doç. Dr. Kemal KURT, Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÜRKEK, Dr. Öğr. Üyesi Melih GÜZEL ve Öğr. Gör. Dr. Hikmet AKYOL'un   2021 yılı akademik döneminde göstermiş oldukları akademik başarılardan  ve  çalışmalarıyla bilimsel gelişmeye yapmış oldukları katkılardan dolayı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüz tarafından  kendilerine teşekkür belgesi verilmiştir. Okul yönetimi olarak, mesai arkadaşlarımızın başarılarının devamını dileriz.