İç Kontrol Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğ. Üyesi Abdulveli SİRAT (Başkan)

Dr. Öğ. Üyesi Bayram ÜRKEK (Üye)

Dr. Öğ. Üyesi İhsan Aydın  (Üye)

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Melih GÜZEL (Üye)

Öğr. Gör. Duygu KÜÇÜK (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Haydar ÇUBUKÇU (Üye)

Memur Ali ARDUÇ (Üye)