06.07.2020-20.08.2020 tarihleri arasında zorunlu yaz stajını yapacak öğrencilerin aşağıdaki yönergelere uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

1. Çıktısı alınması ve doldurulması gereken belgeler ekteki gibidir.

a. Staj değerlendirme formu

b. Staj defteri örnek sayfalar

c. Temmuz Puantajı

d. Ağustos Puantajı

2.  Staj değerlendirme formundaki 8.sayfa hariç her sayfadan birer adet çıktı alarak doldurulacaktır. 8. sayfadan 2 adet çıktı alınacak olup birisi staj yapılan kurumda kalacak, diğeri KAPALI ZARFTA olacak şekilde GİZLİDİR ibaresiyle okulunuza sizin tarafınızdan ya da iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla hastane tarafından gönderilecektir.

3.  Staj defterinde bulunan sayfadan 30 adet çoğaltılarak staj yapılan her gün için 1 sayfa doldurulacaktır. Toplamda 30 iş günü için 30 sayfa olacak şekilde staj defteriniz tamamlanmalıdır.

4. Puantaj formları ilgili ayın son iş gününde eksiksiz doldurularak staj yapılan kurumdaki staj yetkilisine imzalatıp aarduc024@gmail.com  adresine mail atılacaktır (PDF veya fotoğraf formatında). Aksi halde sigorta girişinin devamlılığı sağlanamayacaktır. Orjinalleri ise staj dosyası ile birlikte staj bitiminden sonra Bilgisayar İşletmeni Ali ARDUÇ’a gönderilmesi gerekmektedir. Her türlü gönderim ücretlerinin öğrenci tarafından karşılanması zorunludur.

STAJ İLE İLGİLİ TÜM BELGELERİNİZİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TELLİ DOSYADA TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKTİRDE BELGELERİNİZ KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT: Aşağıdaki ekte örnek bir staj dosyası doldurumu sunulmuştur. Özellikle sarı çizgi ile gösterilen alanları her öğrenci kendi bilgilerine uygun olarak doldurmaları gerekmektedir. ÖRNEK STAJ DOSYASI DOLDURUMU

Adres: Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu

            Şehit Hakan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi

            Şiran / Gümüşhane

Örnek Staj Dosyası
staj-defteri-ornek-sayfalar
staj-degerlendirme-formu
Ağustos puantaj