Gerek tüm dünyada ve gerekse de ülkemizde etkisini gösteren pandemi süreci nedeni ile bu yaz yapılması gereken zorunlu yaz stajı uygulamasında birtakım değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz.

1. Zorunlu yaz stajını bu dönem yapmak isteyen öğrenciler, başvuru yaptığı kurumlar stajı kabul ettikleri takdirde stajlarını 06.07.2020-20.08.2020 tarihleri arasında, kabul edilmeme veya yer bulamama gibi bir durumda ise gelecek yaz döneminde stajlarını yapabileceklerdir. 

NOT: Gelecek dönem staj yapacak öğrencilerin dönem kaybı olmayıp diplomalarını Eylül ayında alabileceklerdir.

2. Staj başvuru formunu doldurup onaylatanlar başvuru formu, arkalı önlü kimlik resimlerini ve E-Devlet üzerinden alacakları müstahaklık belgesinin resimlerini (Müstahaklık belgesi için verilen linke tıklayınız https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama)  en geç 10.06.2020 tarihine kadar Bilgisayar İşletmeni Ali ARDUÇ’a (0554) 780 04 73 nolu cep telefonuna whatsapp üzerinden ya da aarduc024@gmail.com adresine mail atmaları zorunludur. Staj tarihleri yukarıda belirtilen tarihlerden farklı olan öğrencilerin ayrıca staj tarihlerini Ali ARDUÇ’a bildirmeleri zorunludur. Bu belgelerin asılları staj sonrası staj dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

3. Zorunlu staj başvuru formunu doldurmayanlar zorunlu staj başvuru formuna okulumuz internet sitesindeki http://siranmyo.gumushane.edu.tr/tr/duyuru/20192020-zorunlu-yaz-staj%C4%B1-hakk%C4%B1nda/  linkinden ulaşabilirler.

4. Evrak gönderimlerinde her türlü gönderim ücretlerinin öğrenci tarafından karşılanması zorunludur. Karşı ödemeli yapılan gönderiler kabul edilmeyecek olup staj değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

5. Evrak gönderimlerinde kargo firmalarının (PTT, Aras, Yurtiçi  vb) tercih edilmesi gerek ulaşım hızı ve gerekse de evrak kaybolmasının önlenmesi açısından daha uygun olacaktır. Evrak kaybolması veya belirlenen süreler içerisinde okula ulaşamaması gibi aksaklıklar nedeniyle doğacak mağduriyetlerden okulumuz sorumlu olmayacaktır.

6. Staj yapacakları kurumlar tarafından SİGORTALI İŞE GİRİŞ BELGESİ istenen öğrenciler “AD SOYAD- T.C. KİMLİK NO- EMAİL” bilgilerini Bilgisayar İşletmeni Ali ARDUÇ’a yukarıda verilen telefon veya mail adreslerinden ulaşarak ayrıca bilgilendirmeleri gerekmektedir.

7. Süreç nedeni ile yapılması planlanan İSG eğitimi online olarak yapılmış olup bu eğitime katılamayan öğrenciler eğer staj kurumları tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası” istenecek olursa bu belgeyi kendileri temin etmek zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği dersi almış öğrenciler staj kurumunun kabul etmesi halinde bu dersi aldıklarına dair transkripti OBS sistemi üzerinden talep edebilirler.

8. Staj belgelerinde okulumuzun onayının gerekli olduğu kısımlar ile ilgili mesuliyet okulumuza ait olup staj sonunda tarafımızdan doldurulacaktır. Bu durumu staj yapacağınız kurum kabul ettiği takdirde okulumuz açısından herhangi bir sakınca yoktur.

9.